Tirasila - Phosphographons! Spelen met licht.

Zondag 8 mei
Installation interactive
Museumplein

'Phosphographons!' is een ludieke, interactieve installatie die je een creatieve, poëtische en multisensoriële ervaring biedt. Jong en oud wordt uitgenodigd om zich met licht uit te drukken. Verwondering ten top!
Vanaf 1 jaar.
> Van Maria Dermitzaki (productie: vzw Tirasila), met de hulp van de culturele centra Archipel 19 en Jacques Franck en de bibliotheek Ukkel Centrum.
> Wanneer? 12:00>18:00 doorlopend